Tietosuojarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Ruthless Fishing Oy (Y-tunnus: 2768239-8)

Ruthless Fishing Oy

Ruukintie 3, 02330 Espoo 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Joonas Väntti

sähköposti [email protected]

REKISTERIN NIMI

Ruthless Fishing Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Ruthless Fishing Oy:n asiakkaaksi, ostanut Ruthless Fishing Oy:stä tavaraa tai käyttänyt verkkosivustoa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ruthless Fishing Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten käsittely ja asiakkasuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ruthless Fishing Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin, markkinointiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Asiakkaan tilauksien tiedot

Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

Asiakkaan palveluhistoria (esim. sähköpostiviestit ja muut mahdolliset yhteydenotot)

Asiakkaan yksilöivä asiakasnumero

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Ruthless Fishing Oy:n ulkopuolelle, paitsi käytettäessä ulkopuolista palveluntarjoajaa esim. laskutuksen tai tilausten toimituksen hoitamiseen tai lainsäädännön vaatiessa tietojen luovutusta.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ruthless Fishing Oy:n palvelimen käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ruthless Fishing Oy:n suojatulla palvelimella. Tietojen käsittely tapahtuu aina salatun yhteyden kautta ja tarpeellisia salasanasuojauksia tai vastaavia käyttäen.

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.